SCOALA DE

SOFERI

TIMISOARA

  • SCOALA DE SOFERI TIMISOARA
    SCOLARIZARE SI EXAMENe


ȘCOLARIZAREA

Pregătirea Teoretică

În prima zi de luni, după înscriere, cursanții vor începe școala de șoferi, cu partea teoretică. Cursurile de legislație rutieră se desfașoară de luni până vineri la sediul școlii de șoferi Euro Driver Company pe strada Ariadna numarul: 43, în intervalul 17.00-19.50.

Legislația rutieră este predată pe module, în fiecare zi predându-se un volum de informații diferit de cel din celelante zile. Cursul este interactiv , extrem de eficient și explicat predat intuitiv și demonstrativ de către domnul profesor inginer Babeu Ioan.

scoala de soferi timisoara examene

La finalul cursului de legislație se va susține un test de evaluare a cunoștințelor. După susținerea acestui test, instructorul auto va primi caietul cursantului ce a obținut un punctaj de minim 22 de puncte și va putea programa prima ședință de conducere auto, în acord cu programul acestuia, începând din prima zi de miercuri, după finalizarea cursului.

 

Pregătirea Practică

Orele de pregătire practică se programează în acord cu programul cursantului în intervalul săptămânal : luni-vineri între orele 8.00 - 20.00.

Pregătirea practică începe cu o ședință de inițiere, urmând ca elevul să fie introdus progresiv în trafic, abordându-se programa școlară progresiv, de la deplasare cu viteză redusă către deplasare cu viteză ridicată și de la tehnici de bază către tehnici complexe.

În timpul regătirii, cursantul va dobândi toate cunoștințele necesare pentru a fi un bun conducător auto.

scoala de soferi timisoara practica

Cursul de conducere este compus din 15 ședințe de conducere auto având durata de 100 de minute. În aceste ședințe, cursantul va conduce atât în municipiul Timișoara cât si în localitățile învecinate, va aborda toată gama de intersecții, va învăța să parcheze autovehiculul lateral, cu fața, cu spatele, oblic, cu fața și cu spatele, să întoarcă dintr-un viraj sau prin manevre înainte-înapoi, să pornească autovehiculul din rampă.

La ultima ședință de conducere, instructorul auto va efectua simulări de examen, pentru ca viitorul candidat să-și cunoască șansele reale de promovare a examenului practic.

Înainte de finalizarea pregătirii practice cursantul va merge la sediul școlii Euro Driver unde va mai sustine o evaluare a cunoștințelor teoretice pe calculator, apoi va primi dosarul și va putea susține examenul de sală cu D.R.P.C.I.V. Timiș.

Atenție!!!

TOATE orele de legislație rutieră și conducere auto trebuie finalizate înainte de întocmirea dosarului și susținerea probei teoretice.

OMT 733/2013 din 31.05.2013

Articolul. 32: Pregtirea în vederea obținerii permisului de conducere se consideră finalizată dacă din documentele școlare, întocmite în condițiile prezentei metodologii, reiese că persona în cauză:
a) a efectuat în totalitate numărul de ore de pregătire teoretică și practică stabilite prin contractul de școlarizare și evidențiate în documentele școlare;
b) a susținut și promovat evaluarea teoretică și practică din cadrul școlii de conductori auto.;
c) îndeplinește condițiile inițiale de admitere la curs;

METODOLOGIA din 2 octombrie 2009
de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere
EMITENT
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 bis din 12 octombrie 2009

Articolul 61: Anularea atestatului de instructor auto sau/şi profesor de legislaţie rutieră se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în următoarele cazuri:

d) când confirmă, prin semnare pe fişa de şcolarizare terminarea pregătirii teoretice sau practice a unui cursant, fără ca acesta să fi efectuat toate orele prevăzute în programa minimală de învăţământ.

 

EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO

EXAMENUL TEORETIC

Examenul teoretic se susține la Iulius Mall, începând cu ora 8.00, candidații trebuie să se prezinte având asupra lor buletinul de identitate și dosarul de școlarizare.

Vor solicita un număr de ordine, va fi verificat dosarul și finalizarea cursurilor școlii de șoferi, li se va face fotografia pentru permisul auto, li se va înmana un cod de bare cu care vor fi îndrumați catre un calculator pentru a susține proba teoretică.

scoala de soferi Timisoara examen sala

Scoala de soferi Euro Driver are programate examene de sală în următoarele date:

 

LUNA IULIE 2019 :

10, 11, 12, 15, 16.

 

Luna SEPTEMBRIE 2019 :

5, 6, 9, 10 , 11.

 

Luna NOIEMBRIE 2019 :

1, 4, 5, 6, 7, 8.

 

Luna DECEMBRIE 2019 :

30, 31.

Rezultatul se va afla pe loc, la momentul finalizării chestionarului. După promovarea probei scrise, angajații DRPCIV Timiș vor programa candidatul declarat ADMIS pentru susținerea examenului de traseu , iar pe cel declarat RESPINS pentru repetarea examenului scris.
Atenție! După promovrea examenului teoretic, angajații DRPCIV Timiș vor programa candidatul pentru susținerea examenului de traseu.

 

EXAMENUL PRACTIC

Examenul practic, începe la ora 8.00 din curtea scolii de soferi Isac, aflată pe strada Bacalbașa din zona Fraidorf, municipiul Timișoara. Candidații trebuie să aibă asupra lor dosarul de școlarizare și cartea de identitate.

Durata probei practice este de minim 25 de minute de deplasare pe artere și străduțe plus cel puțin două manevre de îndemanare cu autovehiculul (parcare, pornire de pe loc din rampă, mersul înapoi). Durata maximă a probei este de 50 de minute.

 

examen traseu scoala de soferi timisoara

 

Telefon instructor auto Florian Chiricheș:
0722-788.031
  • Scoala de soferi Timisoara
    PAGINI

Copyright 2018 Scoala de soferi Timisoara - P.F.A. Chiriches.